องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โทร. 0-4597-0290 (ช่วงนี้เกิดโรคระบาด โควิด 19 ส่วนใหญ่มีอาการไข้ ร่วมกับ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หอบเหนื่อย ทั้งนี้ต้องร่วมกับประวัติการเดินทางไปประเทศที่มีการระบาด หรือสัมผัส ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวเป็นเวลานาน หรือเข้าไปในพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการติดโรค ขอให้ไปรับการตรวจรักษาที่โรงบาลใกล้บ้านด้วยครับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 8
เดือนนี้ 7,355
เดือนที่แล้ว 13,797
ทั้งหมด 73,613

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔
รายละเอียด : อบต.พระเสาร์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอมหาชนะชัย ได้ดำเนินการตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขึ้นในระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ - ๒ เมษายน ๒๔๖๔ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนแต่อย่างใด ในการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในครั้งนี้ อบต.พระเสาร์ได้ดำเนินการทั้ง ๑๐ หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบของ อบต.พระเสาร์ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ สุนัขและแมว ตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้
ผู้โพส : กองสาธารณสุขฯ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายพิทักษ์ โสระมรรค)
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.พระเสาร์
(นายพิทักษ์ โสระมรรค)
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.พระเสาร์
ผู้บริหาร
group ฝ่ายบริหาร
ลิ้งหน่วยงาน
เช็คอีเมลหน่วยงาน
เช็คอีเมลหน่วยงาน