องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
ร่วมประชุมการตรวจติดตามงานรับทราบปัญหาการปฏิบัติราชการ ของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รายละเอียด : วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายสุรพล เจริญภูมิ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เดินทางตรวจราชการติดตามงานและรับทราบปัญหาการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร และเดินทางเยี่ยมชมมาลัยข้าวตอก ณ วัดหอก่อง
ผู้โพส : admin