messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ราคาประเมินราคาทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview28
แบบแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2567 และแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview37
ประกาศเรื่องการปิดประกาศรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33
ประกาศ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 2565-กันยายน 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : pageview99
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านหัวดง หมู่ที่ 6 ตำบลพระเสาร์ ตามแบบมาตรฐานกรมทร poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : pageview74
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแดง-ไปทางทิศตะวันออก-เขต อบต.คูเมือง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : pageview137
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพระเสาร์-บ้านขาทรายแยกกลางทุ่งนานายเพ็งไปทิศตะวันออกต่อจากคอนกรี poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : pageview181
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านพระเสาร์ หมู่ที่ 8 เส้นบ้านบังอร ชลอ ไปบ้านปลาปึ่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : pageview124

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีบงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview49
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีบงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview106
แผนการจัดหาพัสดุปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview295
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview461
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview445

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม