messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
group กองสาธารณสุขฯ
(นางสาวภัทรวดี พรหมศิริ)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0918280779
นางสาวภัทรวดี พรหมศิริ
นักวิชาการสาธารณสุข
โทร : 0918280779
นายศรัณยู สุวรรณวงษ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายเกียรติศักดิ์ พราวศรี
พนักงานขับรถกู้ชีพ
นายพิชิต สุโพธิ์
พนักงานขับรถกู้ชีพ