messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
group หน่วยกู้ชีพอบต
(นายพิทักษ์ โสระมรรค)
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
(นางสาวภ้ทรวดี พรหมศิริ)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทร : 09 1828 0779
(นายอรรถพล อุปมา)
เจ้าหน้าที่กู้ชีพ อบต.พระเสาร์
โทร : 0855969163
(นายประยนต์ เข็มทอง)
EMR
โทร : 0801747488
(นายธาราลักษณ์ โทหอม)
EMR
โทร : 0972431914
(นายสถิตย์ อุปมา)
EMR
โทร : 0930832280
(นายวารี จำปาเทศ)
EMR
โทร : 0983724262