messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
group ฝ่ายนิติบัญญัติ
นายสำราญ วิชาพูล
ประธานสภา อบต.พระเสาร์
โทร : 0984818354
นายสุวรรณ แววดี
รองประธานสภา อบต.
โทร : 0643274059
นายวิรัตน์ พิระภาค
เลขานุการสภา อบต.
โทร : 0610540681
นายธนพัต ธรรมรักษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
โทร : 0805596950
นางสาวนงค์คาน บุญรักษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
โทร : 0916606954
นายธาราลักษณ์ โทหอม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
โทร : 0981611101
นายทวีศักดิ์ สุโพธิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
โทร : 0892743050
นางสาวกัลยรัตน์ ว่องไว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
โทร : 0611052059
นายชาญชัย จันทะนนท์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
โทร : 0862262767
นายเหรียญทอง คำกุณา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
โทร : 0801931474