messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
group กองสวัสดิการสังคม
(นายมรกต ศาสตริน)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0943801919
(นางสาวนิตยา สุวรรณวงศ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 0987135551