messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
group ฝ่ายปกครองตำบลพระเสาร์
(นายชัยวัฒน์ ตะเคียน)
กำนันตำบลพระเสาร์
นายบาระมี ผันผาย
ผู้ใหญ่บ้านบ้านพระเสาร์ หมู่ที่ 1
โทร : 0810678655
(นายประดิษฐ์ วงษ์กันยา)
ผู้ใหญ่บ้านบ้านปลาปึ่ง หมู่ที่ 2
โทร : 0872559259
(นายอาทิตย์ ประสานทอง)
ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนยางหมู่ที่ 3
โทร : 0903607793
(นางสาวคำพันธ์ แววดี)
ผู้ใหญ่บ้านบ้านขาทราย หมู่ที่ 4
โทร : 0930584953
(นายวาส บุญศรี)
ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 5
โทร : 0862605420
(นายสมหมาย ไชยชาญ)
ผู้ใหญ่บ้านบ้านแดง หมู่ที่ 7
โทร : 0883669212
(นายสัมฤทธิ์ สุโพธิ์)
ผู้ใหญ่บ้านบ้านพระเสาร์ หมู่ที่ 8
โทร : 0989012352
(นายสมยงค์ ดีคำไฮ)
ผู้ใหญ่บ้านบ้านหัวดง หมู่ที่ 9
โทร : 0962371980
(นายไชยา สุราโพธิ์)
ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนยาง หมู่ที่ 10
โทร : 0951842959