messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 111
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านหัวดง หมู่ที่ 6 ตำบลพระเสาร์ ตามแบบมาตรฐานกรมทร poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 87
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล.บ้านพระเสาร์ หมู่ที่ 8 ช่วงบ้านนางสายบัว ควรรู้ดี ไปทางทิศตะวันตก poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 129
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านพระเสาร์ หมู่ที่ 8 เส้นบ้านบังอร ชลอ ไปบ้านปลาปึ่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 133
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพระเสาร์-บ้านขาทรายแยกกลางทุ่งนานายเพ็งไปทิศตะวันออกต่อจากคอนกรี poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 188
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแดง-ไปทางทิศตะวันออก-เขต อบต.คูเมือง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 145
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหัวดง หมู่ที่ 9 จากบ้านนายหนูแดง หิรัญสาร - สี่แยกบ้านนายวิทย์ วงษ์คำชัย poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2565 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 130
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพระเสาร์-บ้านขาทรายแยกกลางทุ่งนานายเพ็งไปทิศตะวันออกต่อจากคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวง ทช.ยส poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 125
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแดง-ไปทางทิศตะวันออก poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 133
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแดง-ไปทางทิศตะวันออก-เขต อบต.คูเมือง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 120
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพระเสาร์-บ้านขาทรายแยกกลางทุ่งนานายเพ็งไปทางทิศตะวันออกต่อจากคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมทางหลวง ทช.ยส. poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 143
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแดง-ไปทางทิศตะวันออก-เขต อบต.คูเมือง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 127
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนานางจวงจันทร์-สามแยกถนนลาดยางทางหลวง ทช.ศก 4029 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2564 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 135
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนยาง-บ้านหนองตุแยก ถนนลาดยางทางหลวง ทช.ยส 4033 ต่อจากคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ตำบลหัวเมือง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 123
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนยาง หมู่ที่ 3 ถนนลาดยาง-ไปบ้านหนองตุ แยกขวามือไปดอนนกยุง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 39
ประกาศเปิดเผยราคากลางราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 69
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนยาง หมู่ที่3 ถนนลาดยางบ้านโนนยาง-ไปบ้านหนองตุ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 137
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 34
find_in_page ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ 9 จากพ่อบุญทัน คำผาง-พ่อจำลอง ทนทาน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 120
ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2564 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 110
1 - 20 (ทั้งหมด 52 รายการ) 1 2 3