messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
collections ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
No Gift Policy[23 เมษายน 2567]
ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ[1 เมษายน 2567]
ช่องทางการติดต่อสื่อสารทาง LINE[1 เมษายน 2567]
RE-X-RAY ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ครั้งที่ 1 (มค.-ก.พ 67) [14 กุมภาพันธ์ 2567]
ประกาศ ราคาปรเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี พ.ศ.2567[5 กุมภาพันธ์ 2567]
กิจกรรมติดป้ายประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2567[19 มกราคม 2567]
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)[3 มกราคม 2567]
การขายกำหนดเวลาดำเนินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567[13 พฤศจิกายน 2566]
โครงการจัดทำฐานภาษีออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567[6 พฤศจิกายน 2566]
วิธีป้องกันไข้เลือดออก[28 มิถุนายน 2566]
1 2 3 4 5 6 1 - 10 (ทั้งหมด 51 รายการ)