messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
group กองช่าง
นายอมร ลีลา
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0894777600
(ว่าง)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
โทร : -
นายอมร ลีลา
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
โทร : 0894777600
ว่าง
ผู้ช่วยช่างโยธา
โทร : -
(นายณัฐพล ตะเคียน)
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
โทร : 0885951665