messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
info One Stop Service (OSS)
ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One stop Service

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ


ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

อบรมคุณธรรมจริยธรรม


collections ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
No Gift Policy
ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ช่องทางการติดต่อสื่อสารทาง LINE
RE-X-RAY ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ครั้งที่ 1 (มค.-ก.พ 67)
ประกาศ ราคาปรเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี พ.ศ.2567
กิจกรรมติดป้ายประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2567
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
การขายกำหนดเวลาดำเนินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
ประกาศ ราคาประเมินราคาทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview37

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : pageview107

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
thumb_up facebook-line
หน่วยกู้ชีพ/ ศูนย์อปพร.อบต.พระเสาร์
Line คลิกด้านล่างเพื่อเข้า Line มือถือรอปรับปรุง
หน่วยกู้ชีพ/ ศูนย์อปพร.อบต.พระเสาร์
Line

คลิกด้านล่างเพื่อเข้า Line มือถือ
https://line.me/R/ti/g/nS6n8CZej9

facebook-line
หน่วยกู้ชีพ/ ศูนย์อปพร.อบต.พระเสาร์

Line คลิกด้านล่างเพื่อเข้า Line มือถือ

รอปรับปรุง
หน่วยกู้ชีพ/ ศูนย์อปพร.อบต.พระเสาร์

Line

คลิกด้านล่างเพื่อเข้า Line มือถือ
https://line.me/R/ti/g/nS6n8CZej9