messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
folder ระเบียบวาระการประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146
find_in_page สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1-2/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110
find_in_page สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1-2 /2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1-2/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
find_in_page สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 /2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
find_in_page สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 /2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
find_in_page สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1-3 ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 231
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 /2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 /2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 /2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
1 - 20 (ทั้งหมด 38 รายการ) 1 2