องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โทร. 0-4597-0290 (ช่วงนี้เกิดโรคระบาด โควิด 19 ส่วนใหญ่มีอาการไข้ ร่วมกับ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หอบเหนื่อย ทั้งนี้ต้องร่วมกับประวัติการเดินทางไปประเทศที่มีการระบาด หรือสัมผัส ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวเป็นเวลานาน หรือเข้าไปในพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการติดโรค ขอให้ไปรับการตรวจรักษาที่โรงบาลใกล้บ้านด้วยครับ


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 152
เมื่อวาน 387
เดือนนี้ 3,524
เดือนที่แล้ว 10,914
ทั้งหมด 62,526

folder ศพด-บ้านแดง

ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแดง


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแดงมีเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 10 คน

ครูประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้

นางสำราญ  อุ่นดี  ครู ค.ศ.1

 

นางสาวปราณี  มาผาบ  ครูผู้ดูแลเด็ก

 

ข้อมูลเด็กนักเรียน

 

 

อาคารเรียน

 

 อาคารโรงอาหาร

 

บรรยากาศภายในห้องเรียน

 

 

กิจกรรมของนักเรียน


 

 

อาหารกลางวัน

 

6 มีนาคม 2563
ศพด-บ้านแดง

ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแดง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแดงมีเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 10 คน

ครูประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้

นางสำราญ  อุ่นดี  ครู ค.ศ.1

 

นางสาวปราณี  มาผาบ  ครูผู้ดูแลเด็ก

 

ข้อมูลเด็กนักเรียน

 

 

อาคารเรียน

 

 อาคารโรงอาหาร

 

บรรยากาศภายในห้องเรียน

 

 

กิจกรรมของนักเรียน


 

 

อาหารกลางวัน

 

6 มีนาคม 2563

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายพิทักษ์ โสระมรรค)
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.พระเสาร์
(นายพิทักษ์ โสระมรรค)
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.พระเสาร์
ผู้บริหาร
group ฝ่ายบริหาร
ลิ้งหน่วยงาน
เช็คอีเมลหน่วยงาน
เช็คอีเมลหน่วยงาน