องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โทร. 0-4597-0290 (ช่วงนี้เกิดโรคระบาด โควิด 19 ส่วนใหญ่มีอาการไข้ ร่วมกับ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หอบเหนื่อย ทั้งนี้ต้องร่วมกับประวัติการเดินทางไปประเทศที่มีการระบาด หรือสัมผัส ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวเป็นเวลานาน หรือเข้าไปในพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการติดโรค ขอให้ไปรับการตรวจรักษาที่โรงบาลใกล้บ้านด้วยครับ


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 103
เมื่อวาน 303
เดือนนี้ 5,895
เดือนที่แล้ว 10,081
ทั้งหมด 48,144

folder ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น


 
ฐานข้อมูล
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ปราชญ์ชาวบ้าน)
 
ด้านภูมิปัญญาชาวบ้าน
  
 

 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

รายละเอียดด้านภูมิปัญญา

ที่อยู่

หมายเหตุ

1

นายประสิทธิ์  บัวภา

1) ด้านเกษตรกรรม
2) ด้านบริหารจัดการหมู่บ้านและวิสาหกิจชุมชน

142 ม. 1 ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

 

2

นายสอาด  แสงสุด

1) ด้านปรัชญา ศาสนา ประเพณี 2) ด้านแพทย์แผนไทย

44 ม.2 ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

 

3

นายเชาวฤทธิ์  ยืนยง

1) ด้านปรัชญา ศาสนา ประเพณี

57 ม.3 ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

 

4

นายบัวภา  อุดมแก้ว

1) ด้านปรัชญา ศาสนา ประเพณี

105 ม.3 ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

 

5

นายบุญศรี  สุวรรณวงศ์

1) ด้านหัตถกรรม 2) ด้านปรัชญา ศาสนา ประเพณี

21 ม.4 ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

 

6

นายคำกอง  แสงเพชร

1) ด้านปรัชญา ศาสนา ประเพณี

86 ม.6 ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

 

7

นายไพโรจน์  กุลสุทธิชัย

1) ด้านอุตสาหกรรม

48 ม.5 ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

 

8

นายคำตัน  บุญรักษ์

1) ด้านเกษตรกรรม

16 ม.5 ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

 

9

นายอรุณ  ถวิลไพร

1) ด้านปรัชญา ศาสนา ประเพณี

1 ม.5 ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

 

10

นายไข  สามัญ

1) ด้านหัตถกรรม

3 ม.5 ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

 

11

นางตุ้ม  ประจำหลัก

1) ด้านโภชนาการ

36 ม.5 ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

 

12

นางสำเนียง  สาธร

1) ด้านหัตถกรรม 2) ด้านเกษตรกรรม

54 ม.7 ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

 

13

นายสุเทพ  แก้วประทุม

1) ด้านปรัชญา ศาสนา ประเพณี

99 ม.1 ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

 

14

นางคำนาง  โรมพันธ์

1) ด้านหัตถกรรม 2) ด้านบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน

37 ม.10 ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

 

15

นายสมศรี  โสรมรรค

1) ด้านหัตถกรรม

32 ม.10 ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

 

16

นายณรงค์  มรีจันทร์

1) ด้านจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

122 ม.10 ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

 

17

นายรินทร์  ผังดี

1) ด้านปรัชญา ศาสนา ประเพณี

3 ม.10 ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

 
           

 

 
21 กุมภาพันธ์ 2563
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 
ฐานข้อมูล
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ปราชญ์ชาวบ้าน)
 
ด้านภูมิปัญญาชาวบ้าน
  
 

 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

รายละเอียดด้านภูมิปัญญา

ที่อยู่

หมายเหตุ

1

นายประสิทธิ์  บัวภา

1) ด้านเกษตรกรรม
2) ด้านบริหารจัดการหมู่บ้านและวิสาหกิจชุมชน

142 ม. 1 ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

 

2

นายสอาด  แสงสุด

1) ด้านปรัชญา ศาสนา ประเพณี 2) ด้านแพทย์แผนไทย

44 ม.2 ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

 

3

นายเชาวฤทธิ์  ยืนยง

1) ด้านปรัชญา ศาสนา ประเพณี

57 ม.3 ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

 

4

นายบัวภา  อุดมแก้ว

1) ด้านปรัชญา ศาสนา ประเพณี

105 ม.3 ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

 

5

นายบุญศรี  สุวรรณวงศ์

1) ด้านหัตถกรรม 2) ด้านปรัชญา ศาสนา ประเพณี

21 ม.4 ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

 

6

นายคำกอง  แสงเพชร

1) ด้านปรัชญา ศาสนา ประเพณี

86 ม.6 ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

 

7

นายไพโรจน์  กุลสุทธิชัย

1) ด้านอุตสาหกรรม

48 ม.5 ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

 

8

นายคำตัน  บุญรักษ์

1) ด้านเกษตรกรรม

16 ม.5 ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

 

9

นายอรุณ  ถวิลไพร

1) ด้านปรัชญา ศาสนา ประเพณี

1 ม.5 ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

 

10

นายไข  สามัญ

1) ด้านหัตถกรรม

3 ม.5 ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

 

11

นางตุ้ม  ประจำหลัก

1) ด้านโภชนาการ

36 ม.5 ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

 

12

นางสำเนียง  สาธร

1) ด้านหัตถกรรม 2) ด้านเกษตรกรรม

54 ม.7 ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

 

13

นายสุเทพ  แก้วประทุม

1) ด้านปรัชญา ศาสนา ประเพณี

99 ม.1 ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

 

14

นางคำนาง  โรมพันธ์

1) ด้านหัตถกรรม 2) ด้านบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน

37 ม.10 ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

 

15

นายสมศรี  โสรมรรค

1) ด้านหัตถกรรม

32 ม.10 ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

 

16

นายณรงค์  มรีจันทร์

1) ด้านจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

122 ม.10 ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

 

17

นายรินทร์  ผังดี

1) ด้านปรัชญา ศาสนา ประเพณี

3 ม.10 ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

 
           

 

 
21 กุมภาพันธ์ 2563

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายพิทักษ์  โสระมรรค)
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.พระเสาร์

ผู้บริหาร
group ฝ่ายบริหาร
ลิ้งหน่วยงาน
เช็คอีเมลหน่วยงาน
เช็คอีเมลหน่วยงาน