messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
folder ศพด-บ้านหัวดง
ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวดง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระเสาร์ มีจำนวนเด็กก่อนวัยเรียนทั้งหมด จำนวน 18 คน ครูประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้
นางสุวนิตย์ พงษ์เกษม ครู ค.ศ.1

นางสาวคำพรรณ สุโพธิ์ ครูผู้ดูแลเด็ก

ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


อาคารเรียน

บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สนามเด็กเล่น

กิจกรรมเด็กนักเรียนอาหารกลางวัน