messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
folder ศพด-บ้านพระเสาร์
ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระเสาร์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระเสาร์ มีจำนวนเด็กก่อนวัยเรียนทั้งหมด จำนวน 32 คน ครูประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้
นางรุ่งรัตน์ จริยมา ครู ค.ศ.1

นางรุ้งนภา พนาจันทน์ ครูผู้ดูแลเด็ก

นางบุษบา อุดมแก้ว ครูผู้ดูแลเด็ก

อาคารเรียน จำนวน 2 หลัง


สนามเด็กเล่นบรรยากาศภายในอาคารเรียน

กิจกรรมกลางเเจ้งอาหารกลางวัน