messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
group กองส่งเสริมการเกษตร
(นางสาวอารีญา ใจตรง)
นักวิชาการเกษตร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
โทร : 0933233776
นางสาวอารีญา ใจตรง
นักวิชาการเกษตร
โทร : 0933233776