องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โทร. 0-4597-0290 (ช่วงนี้เกิดโรคระบาด โควิด 19 ส่วนใหญ่มีอาการไข้ ร่วมกับ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หอบเหนื่อย ทั้งนี้ต้องร่วมกับประวัติการเดินทางไปประเทศที่มีการระบาด หรือสัมผัส ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวเป็นเวลานาน หรือเข้าไปในพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการติดโรค ขอให้ไปรับการตรวจรักษาที่โรงบาลใกล้บ้านด้วยครับ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 241
ร้องเรียนออนไลน์

แจ้งร้องเรียน ร้องทุกข์ ONLINE
องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

ใส่ code:

 เรียนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ เนื่องด้วยในเขตชุมชนบ้านพระเสาร์หมู่ที่ 8 มีการเปิดร้านทำสีรถยนต์ในเขตชุมชนซึ่งใกล้สถานบริการสาธารณสุขชุมชน ทำให้ได้รับผลกระทบ ส่งกลิ่นเหม็น และมีฝุ่นละอองจากการทำสีรถยนต์กระจายเป็นวงกว้าง สถานที่ทำสีรถยนต์ไม่มิดชิด ไม่ได้มาตรฐาน อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนที่อยู่อาศัยในระแวกใกล้เคียง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว จึงขอความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ลงมาตรวจสอบข้อเท็จจริง และดำเนินการแก้ไขในโอกาสต่อไป ขอขอบพระคุณค่ะ

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ ได้รับทราบเรื่องร้องเรียนดังกล่าว และได้ดำเนินการประสานทางผู้นำชุมชน พร้อมมอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการออกตรวจสอบข้อเท็จจริง ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

(โดย:xxxxx เขียนเมื่อ:19 พฤษภาคม 2564)

แจ้งถนน คสล.สายบ้านพระเสาร์ ไปบ้านโนนงิ้ว พิกัดที่เป็นช่วงต่างระดับ ค่อนข้างจะอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนน ขอความอนุเคราะห์มายังท่านพิจารณาดำเนินการแก้ไขเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ถนนสัญจรไปมาด้วยความปลอดภัยต่อไปครับ

ท่านนายก อบต.รับทราบเรื่องและมอบหมายให้ทางกองช่างดำเนินการสำรวจ ซึ่งในวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 จะดำเนินการซ่อมแซมในจุดที่มีปัญหาให้ใช้งานได้ตามปกติ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชนในพื้นที่ต่อไปครับ

(โดย:xxxxx เขียนเมื่อ:12 มีนาคม 2564)

แจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าชำรุด บ้านพระเสาร์ หมู่ที่ 8 หน้าบ้านนายทวี เทียมทัด

ดำเนินการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว ใช้งานได้ตามปกติ

(โดย:xxxxx เขียนเมื่อ:08 มิถุนายน 2563)

แจ้งขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าภายในหมู่บ้านพระเสาร์ หมู่ที่ 1 เส้นกลางหมู่บ้าน จุดที่หนึ่ง หน้าบ้านนายสมศักดิ์ ผันผาย จุดที่สอง หน้าบ้านนางลี จันทร์วิเศษ

แจ้งกองช่างให้เข้าดำเนินงานแล้ว/ ดำเนินการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว ใช้งานได้ตามปกติ

(โดย:xxxxx เขียนเมื่อ:08 มิถุนายน 2563)

ขอเปิดทางสาธารณประโยชน์

ได้ดำเนินการไกล่เกลี่ยให้เปิดเส้นทางดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

(โดย:xxxxx เขียนเมื่อ:27 มีนาคม 2563)

แจ้งให้ปรับปรุงถนน

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

(โดย:xxxxx เขียนเมื่อ:14 ตุลาคม 2559)

6 รายการที่ดำเนินการแล้ว

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายพิทักษ์ โสระมรรค)
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.พระเสาร์
(นายพิทักษ์ โสระมรรค)
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.พระเสาร์
ผู้บริหาร
group ฝ่ายบริหาร
ลิ้งหน่วยงาน
เช็คอีเมลหน่วยงาน
เช็คอีเมลหน่วยงาน