messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต.พระเสาร์
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Phrasao (SAO) 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed จ้าง ปรับปรุงถนนหินคลุกจากนานางหนูรักษ์ - ไปแยกหนองปลาปึ่ง หมู่ที่ 2 บ้านปลาปึ่ง ตำบลพระเสาร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2566ประจำปีงบประมาณ 2566 (ระหว่างเดือน มิถุนายน ? กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed ซื้อค่าอาหารเสริมนม ยู.เอช.ที.รสจืด ชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียนและ ศพด.ในตำบลพระเสาร์ ประจำเดือน ม.ค.-พ.ค.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในบ้านโนนยางหมู่ที่ ๑๐ นางบญช้อน โสระมรรค ถึง บ้านนายสุวรรณ วงษ์กันยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ที่ 10 จากร้านอาหารนายทินกร ผังดี ถึงบ้านนายสวัสดิ์ ธรรมรักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ที่ 10 จากบ้านนายคนอง สุราโพธิ์ บ้านนายเชาวฤทธิ์ สาระอาสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ที่๑๐จากบ้านนางบุญช้อม มูลลิสาร ไปทางทิศตะวันตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่5ต่อจากคสล.เดิมไปดอนสระคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนงิ้วหมู่ที่5จากบ้านนายไพฑูรย์ บุญรักษ์ ถึงสามแยกบ้านนางคำปุ่น สุมาภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed ซื้อรายงานขอซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ประจำปีงบประมาณ 2566(ระหว่างเดือนตุลาคม2565-ธันวาคม 2565)เว้นวันหยุดราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ 062-012 ทางหลวง ทช.ยส.4033 บ้านปลาปึ่ง ม.2 ต่อจาก คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม - สามแยกบ้านโนนยาง ไปบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 2 บ้านปลาปึ่ง ตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทิศใต้หมู่บ้านไปดอนงิ้ว หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 61
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อจากที่นานายวิชัย วิรุณพันธ์ไปจดถนนเส้นพระเสาร์-นาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนลาดยาง ถึงที่ นายธนพัต ธรรมรักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทิศตะวันตกหมู่บ้าน-ไปหนองจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างบ้านนางนา พงษ์เกษม - ไปหนองแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานในพื้นที่ อบต.พระเสาร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ ๖ จากสี่แยกนา นายทวี ทนทานไปจดสามแยกนานายถนอม บุญเต็ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ ๖ จากสี่แยกหนองผือ ไปจดสี่แยกที่นา นายบุญเรือง สุวรรณคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่6จากถนนลาดยางสายหัวดง-ไปจดสี่แยกหนองผือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกหมู่ที่1จากนานายชู จันสุพรม-นานายวารี จำปาเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed ¨éÒ§»ÃѺ»Ãا¶¹¹¤Í¹¡ÃÕµàÊÃÔÁàËÅ硨ҡºéÒ¹¹Ò»ÃÐÂÙà ÊØ¹Ò ¶Ö§ºéÒ¹¹Ò§¹ÇŨѹ·Ãì ÊØ⾸Ôì (෷Ѻ¶¹¹à´ÔÁ) â´ÂÇÔ¸Õ੾ÒÐà¨ÒШ§
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล.ต่อจากถนน คสล.เดิมหน้าโรงรับชื้อของเก่าไปตามเส้นทางรอบหมู่บ้านทางด้านทิศเหนือ ถึง บ้านนางละออง สุวรรณคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 69
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนลาดยาง ข้างบ้านนางรันดร วงษ์คำชัย ถึงสี่แยกนางจงจิตร จันทะนนท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 69
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1 พร้อมฝาปิด คสล.จากที่นางเตือนจิตร สิงห์คำ ไปทางทิศใต้-ที่นายเศรษฐศักดิ์ แจ่มจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 66
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8 จากที่นางอุไรวรรณ แจ่มจันทร์ - ที่นางเตือนจิตร สิงห์คำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 62
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 80
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 พร้อมฝาปิด คสล. จากบ้านนางสำอางค์ ธรรมรักษ์ ถึงที่นานางเสงี่ยม พรหมจารีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 78
rss_feed จ้างจ้างเหมาบริการผู้ดูแล บริการ อำนวยความสะดวกและทำความสะอาดของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 81
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายเหง่า สวามิไชย ถึงหน้าโรงเรียนบ้านแดงประชาสรรค์ (เททับถนนเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 72
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ที่๘จากบ้านนางสร้อยคำ ธานี-บ้านนายสุธิชัย ศรีสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 85
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ที่8จากบ้านนางสร้อยคำ ธานี-บ้านนายสุธิชัย ศรีสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 88
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านหัวดง หมู่ 6 ตำบลพระเสาร์ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 78
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 (ระหว่างเดือน มิถุนายน2565-กันยายน 2565)เว้นวันหยุดราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 86
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนคสล.บ้านหัวดงหมู่ที่6 เส้นทางจากบ้านนายสุนทร พงษ์เกษม-บ้านนายบุญเรือง สุวรรณคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 185
rss_feed ซื้อถังขยะชนิดพลาสติกความจุ๑๒๐ลิตรสีน้ำเงินพร้อมสกรีนตราองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์จำนวน๒๐๐ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 174
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนคสล.บ้านพระเสาร์ หมู่ที่ 8 ช่วงบ้านนางสายบัว ควรรู้ดี ไปทางทิศตะวันตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 178
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำในบ้านหัวดง หมู่ที่ 9 จากบ้านนายหนูแดง หิรัญสาร-สี่แยกบ้านนายวิทย์ วงษ์คำชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 171
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านพระเสาร์ หมู่ที่ 8 เส้นบ้านนางบังอร ชะลอ ไปบ้านปลาปึ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 167
rss_feed ซื้อจัดชื้อระบบเสียงตามสายบ้านโนนยางหมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 164
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแดง-ไปทางทิศตะวันออก-เขต อบต.คูเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 178
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเหล็ก บ้านพระเสาร์-บ้านขาทรายแยกกลางทุ่นนานายเพ็งไปทิศตะวันออกต่อจากคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมทางหลวง ทช.ยส.4033 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 168
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ถังขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 178
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแดง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 184
rss_feed ซื้อจัดชื้อถังขยะชนิดพลาสติกความจุ120ลิตรสีน้ำเงินพร้อมสกรีนตราองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์จำนวน400ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 187
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 186
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัวดง หมู่ที่ 9 เส้นข้างอนามัย-ดอนปู่ตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 194
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านโนนยาง หมู่ที่ ๓ จากบ้านนายสถิต อุปมา ถึง นายพรชัย พวงพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 232
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านพระเสาร์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 244
rss_feed ซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 253
1 - 50 (ทั้งหมด 71 รายการ) 1 2